Danas je 20.04.2014. godine
Mail server
Prijava

Univerzitet Crne Gore
Prirodno - matematički fakultet

Pretraga: Napredna pretraga

Prijava (Nastavno osoblje)

Opšti podaci

Rukovodilac: van prof Slađana Krivokapić
Broj kabineta: 208
Broj telefona: 020 243 816
E-mail: sladjana@rc.pmf.ac.me, sladjana.krivokapic@gmail.com;

Nastavnici Studijski program

>Dokumenti

RASPORED ZAVR__NIH ISPITA 2014.pdf

Organizacija sa nastavnim planom.doc

ECTS PMF 2012.pdf

RASPORED CASOVA BIOLOGIJE ZA LJETNJI SEMESTAR 2014.doc

RASPORED ZAVRSNIH I POPRAVNIH ZAVRSNI ISPITA U SK 2013 14. GODINI.doc